Harmonogram rekrutacji 

Karta zgłoszenia dziecka
do świetlicy
przy Szkole Podstawowej nr 2
im. A. Mickiewicza

Wniosek o przyjęcie ucznia
do oddziału przedszkolnego "0"
przy Szkole Podstawowej nr 2

Wniosek o przyjęcie ucznia
do kl. 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2
w Drawsku Pomorskim

Wniosek o przyjęcie ucznia 
do kl. 4-8 Szkoły Podstawowej nr 2
im. A. Mickiewicza

Zgłoszenie ucznia 
do oddziału przedszkolnego "0"
przy Szkole Podstawowej nr 2
im. A. Mickiewicza

Zgłoszenie ucznia do kl. 1-3
w Szkole Podstawowej nr 2
im. A. Mickiewicza

Zgłoszenie ucznia 
do kl. 4-8
w Szkole Podstawowej nr 2
im. A. Mickiewicza