PREZYDIUM:

Przewodniczący: Anna Grabowska

Z-ca: Marlena Pełczyńska

Skarbnik: Marta Hofman

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Rafał Strajch
2. Alicja Godoń

Nr konta Rady Rodziców: 
75 8577 1015 2600 6594 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju
Oddział w Drawsku Pomorskim