PREZYDIUM:

Przewodniczący: Wiesław Piotrowski

Z-ca: Marta Hofman

Skarbnik: Agnieszka Stelmaszczyk

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Honorata Buszta
2. Alicja Słapczyńska

Nr konta Rady Rodziców: 
75 8577 1015 2600 6594 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju
Oddział w Drawsku Pomorskim