PREZYDIUM:

Przewodniczący: Marta Hofman

Z-ca: Marlena Pełczyńska

Skarbnik: Magdalena Urbanowicz

                 Ewelina Cichoń

Sekretarz: Katarzyna Hejłasz

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Rafał Strajch
2. Krzysztof Pasternak

Nr konta Rady Rodziców: 
75 8577 1015 2600 6594 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Połczynie Zdroju
Oddział w Drawsku Pomorskim

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

 

35zł za 1. dziecko

25zł za 2. dziecko

15zł za 3. dziecko

 

kolejne dzieci nie płacą