Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

Image

Projekty archiwalne

Erasmus Plus - Mój rozwój - lepsza szkoła 2015-2017

Nauczyciele drawskiego gimnazjum kształcą się za granicą.

 

Od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2017 nauczyciele drawskiego gimnazjum biorą udział w projekcie Erasmus Plus - KA1, który został napisany przez naszych nauczycieli: Grażyna Talko, Izabela Mackiewicz, s. Jolanta Styczyńska, s. Anna Kozera. Celem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i  dokształcanie się poza granicami Polski. W ramach projektu będzie zrealizowanych 16 mobilności, w tym kursy językowe i specjalistyczne. Nauczyciele będą się kształcić w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie: pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo, sportowo itp.