Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

Image

Projekty archiwalne

Promocja "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością ..."

W dniu 01.03.2012r. odbyło się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pom. spotkanie promujące projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” . Partnerstwo realizujące projekt tworzą Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. Projekt adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 z 90 gimnazjów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego w okresie październik 2009 – sierpień 2012.

header ZFMiP

cover

Wywiad z Maciejem Kwiatkowskim

Wywiad z Maciejem Kwiatkowskim, uczniem klasy II a, uczestnikiem projektu edukacyjnego „Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!"

Pokaz zjawisk fizycznych

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu "Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością Zdobywamy Świat" 20 września 2010r. odbyło się spotkanie z wykładowcą Uniwersytetu Szczecińskiego mgr Bartoszem Klepackim. Tematem zajęć był pokaz zjawisk fizycznych.

O projekcie

Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce. Adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach utworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych 1800 uczniów będzie miało możliwości rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, w grupach liczących po 10 uczniów. W ramach powołanych przez Uniwersytet Szczeciński Naukowych Kołach Projektowych 120 uczniów przyjętych zostanie do 12 Naukowych Kół Projektowych prowadzonych przez kadrę uczelni wyższych z województw objętych projektem. Każde Naukowe Koło Projektowe liczyć będzie 10 zakwalifikowanych uczniów.Partnerstwo realizujące projekt tworzą Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. Uniwersytet Szczeciński jest liderem projektu, który jest realizowany w okresie od października 2009 do sierpnia 2012 roku.