Oddział przedszkolny "0":

 • Dorota Schwalbe
 • Marlena Frankowska - Losekoot
 • Joanna Skibińska
 • Mirosława Wilga

Nauczanie wczesnoszkolne:

 • Adrianna Karow - wych. 1a
 • Teresa Szpadzińska - wych. 1b
 • Agata Maciejewska - wych 1c
 • Agnieszka Wesołowska - wych. 2a
 • Dorota Wojciechowska - wych. 2b
 • Agnieszka Wardęga - wych. 3a
 • Anna Czerwińska - wych. 3b
 • Elżbieta Czerwińska - wych. 3c

Nauczyciele języka polskiego:

 • Julita Dąbrowska - Motyl - wych. 7b
 • Izabela Mackiewicz - wych. 6a
 • Eliza Korycka - wych. 4b
 • Magdalena Hnat - wych. 5c

Nauczyciele języka niemieckiego:

 • Marlena Frankowska-Losekoot
 • Agnieszka Łuczak
 • Małgorzata Mróz
 • Joanna Skibińska

Nauczyciele języka angielskiego:

 • Teresa Szpadzińska
 • Joanna Wieczorek
 • Anna Kozera - wych. 8a
 • Tomasz Sawka - wych. 7a

Nauczyciele historii i WOS:

 • Anna Jarosz - wych. 6b
 • Bernardyna Walaszkowska
 • Janusz Walczak

Nauczyciele matematyki:

 • Aneta Dobrowolska
 • Bożena Zabawa - wych. 5b
 • Mariola Jędrzejewska
 • Beata Kusiak - wych. 6c

Nauczyciele fizyki:

 • Magdalena Bącal - Holak - wych. 8c

Nauczyciele chemii:

 • Urszula Sobczyk

Nauczyciele geografii:

 • Agnieszka Grajcewicz - wych. 5d

Nauczyciel biologii:

 • Dagmara Lebiedź
 • Urszula Sobczyk

Nauczyciel przyrody:

 • Dagmara Lebiedź
 • Elżbieta Czerwińska

Nauczyciele informatyki:

 • Sylwia Walerowicz - wych. 4a
 • Wioletta Wróbel

Nauczyciele plastyki:

 • Violetta Katarzyńska

Nauczyciel muzyki:

 • Anna Gudziejewska - wych. 5a

Nauczyciele zajęć technicznych:

 • Sylwia Walerowicz

Nauczyciele religii:

 • Barbara Klimczak
 • s. Jolanta Styczyńska

Nauczyciel etyki:

 • Anna Gudziejewska

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

 • Magdalena Bącal - Holak

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • Łukasz Zawiła - wych. 8b

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Agnieszka Lipińska - wych. 7c
 • Mirosław Małecki
 • Marta Kwiatkowska
 • Anna Bilińska
 • Łukasz Zawiła

Nauczyciele świetlicy:

 • Aneta Targus
 • Sylwia Zielińska

Nauczyciel biblioteki:

 • Wioletta Kowalewska

Pedagog szkolny:

 • Krystyna Plich
 • Anna Wojtkiewicz