Oddział przedszkolny "0":
 • Agnieszka Wesołowska
 • Małgorzata Pienkos
 • Agata Maciejewska
Nauczanie wczesnoszkolne:
 • Agnieszka Wardęga
 • Anna Czerwińska
 • Elżbieta Czerwińska
Nauczyciele języka polskiego:
 • Julita Dąbrowska - Motyl
 • Izabela Mackiewicz
 • Eliza Korycka
 • Magdalena Hnat
 • Grażyna Talko
Nauczyciele języka niemieckiego:
 • Marlena Frankowska-Losekoot
 • Agnieszka Łuczak
 • Małgorzata Mróz
 • Irena Orpik
 • Joanna Skibińska
Nauczyciele języka angielskiego:
 • Aleksandra Stasiełowicz
 • Teresa Szpadzińska
 • Joanna Wieczorek
 • Anna Kozera
 • Tomasz Sawka
Nauczyciele historii:
 • Anna Jarosz
 • Bernardyna Walaszkowska
 • Janusz Walczak
 • Agnieszka Grajcewicz
Nauczyciele matematyki:
 • Aneta Dobrowolska
 • Bożena Zabawa
 • Mariola Jędrzejewska
 • Beata Kusiak
Nauczyciele fizyki:
 • Irena Prajsner
 • Elżbieta Pytel
Nauczyciele chemii:
 • Halina Sitarz
 • Urszula Sobczyk
Nauczyciele geografii:
 • Agnieszka Grajcewicz
 • Wioletta Kowalewska
Nauczyciele biologii:
 • Dagmara Lebiedź
 • Urszula Sobczyk
Nauczyciele informatyki:
 • Sylwia Walerowicz
 • Wioletta Wróbel
Nauczyciele sztuki:
 • Piotr Karmelita
 • Anna Gudziejewska
Nauczyciele zajęć technicznych:
 • Sylwia Walerowicz
Nauczyciele religii:
 • Barbara Klimczak
 • s. Jolanta Styczyńska
Nauczyciel etyki:
 • Anna Gudziejewska
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:
 • Magdalena Bącal - Holak
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:
 • Łukasz Zawiła
Nauczyciele wychowania fizycznego:
 • Piotr Karmelita
 • Agnieszka Lipińska
 • Mirosław Małecki
 • Arkadiusz Siwiński
 • Marcin Świdczak
 • Marta Kwiatkowska
 • Anna Bilińska
 • Andrzej Tylka
 • Łukasz Zawiła
Nauczyciele świetlicy:
 • Aneta Targus
 • Sylwia Zielińska
 • Violetta Katarzyńska
Nauczyciele biblioteki:
 • Dorota Schwalbe
 • Wioletta Kowalewska
Pedagog szkolny:
 • Krystyna Plich
 • Anna Wojtkiewicz