Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drawsko Pomorskie.